حق نسخه‌برداری (کپی رایت)

----------------------توجه: استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.

۱۳۸۹ آذر ۲۰, شنبه

قوانین فارغ از مدل درریسک زدایی (Hedging)

مقدماتی کلی از ریسک زدایی را در پست Hedging ارائه دادیم. در این پست چند قانون‌ ساده و فارغ از مدل برای ریسک زدایی را معرفی می کنیم. این توضیح لازم است که برخی از روابط به مدلی که به  یک پدیده ی علمی نسبت می دهیم، وابسته هستند. اگر مدل دیگری را انتخاب کنیم، ممکن است دیگر این این روابط برقرار نباشند. مثل فرمول بلک-شولز برای قیمت یک اختیار. اما برخی روابط هستند که به مدل ارتباطی ندارند و صرف نظر از این که چه مدلی برای بررسی و شناخت بیشتر پدیده انتخاب می شود، برقرارند. مثل زوجیت اختیار خرید-فروش.  در هر علم کاربردی خصوصا اقتصاد و فایننس، باید بین این دو نوع روابط تمایز قائل شویم.
قانون اول (خاصیت جمعی): اعمال یک روش ریسک زدایی از مجموع دو ریسک با اعمال روش‌های ریسک زدایی جداگانه برای تک تک آن دو، برابر است.
قانون دوم: اگر همبستگی آماری دو ریسک کامل باشد (ضریب همبستگی برابر ۱) در این صورت یک روش ریسک زدایی ریسک زدایی از یکی برای دیگری نیز کار می کند.
قانون سوم: اگر همبستگی آماری دو ریسک صفر باشد، ریسک زدایی از یکی هیچ تاثیری بر دیگری نخواهد داشت. ریسک زدایی از دومی باید مستقلا انجام شود.
قانون چهارم: اگر همبستگی آماری دو ریسک منفی یک باشد، روش ریسک زدایی از یکی، روی دیگری اثر افزایشی دارد. یعنی ریسک آن را افزایش می‌دهد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر