حق نسخه‌برداری (کپی رایت)

----------------------توجه: استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.

۱۳۸۹ خرداد ۲۷, پنجشنبه

مسابقه‌ی محله (نمودار لوگ-لوگ)


نمودار لوگ-لوگ یک متغیر تصادفی: فرض کنید X متغیر دارای تابع توزیع (F(x باشد. نمودار لوگ-لوگ آن عبارت است از نمودار ((log(1-F(x بر حسب (log(x است.
در شکل زیر نمودار لوگ-لوگ تجربی دو داده با توزیع‌های لوگ نرمال و توانی با حدود ۴۰۰ داده نشان داده شده است.
متغیر تصادفی با توزیع لوگ نرمال متغیر تصادفی است که توزیع لگاریتم آن نرمال است. متغیر تصادفی توانی متغیری است که تابع توزیع آن به شکل {F(x)=1-x^{-a است برای x بزرگتر از ۱ و در غیر این صورت صفر. توجه کنید که a مثبت است. 
می توان به راحتی دید که نمودار لوگ-لوگ یک متغیر توانی خطی با شیب منفی است.
و اما سوال:
کدام یک خطوط آبی یا قرمز، نمودار لوگ-لوگ متغیر توانی است و کدام یک لوگ نرمال؟

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر